Endaro mahanubhavulu lyrics Tyaagaraaja

0
163

EndharO mahaanubhaavulu
Raagam: shree
22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

TaaLam: aadi
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

Pallavi

EndarO mahAnubhAvu-landariki vandanamu

Anupallavi

Canduru varNuni anda candamunu hrdayAra-
Vindamuna jUci brahmAnandamanu bhavincu vAr-
(endarO)

CaraNam 1

SAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya mUrdhanyul
(endarO)

CaraNam 2

MAnasa vana cara vara sancAramu salipi mUrti bAguga pogaDanE vAr-

CaraNam 3

Saraguna pAdamulaku svAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vAr-

CaraNam 4

Patita pAvanuDanE parAtparuni gurinci paramArthamagu nija mArgamutOnu
BADucunu sallApamutO svara layAdi rAgamula deliyu vAr-

CaraNam 5

Hari guNa maNimaya saramulu galamuna shObhillu bhakta kOTulilalO telivitO
CelimitO karuNa galgu jagamellanu sudhA drSTicE brOcu vAr-

CaraNam 6

Hoyalu mIra naDalu galgu sarasuni sadA kanula jucucunu pulaka
SharIrula I Ananda payOdhi nimagnula I mudambunanu yashamu galavAr-

CaraNam 7

Parama bhAgavata mauni vara shashi vibhAkara sanaka sanandana
DigIsha sura kimpuruSa kanaka kashipu suta nArada tumburu
PavanasUnu bAlacandra dhara shuka sarOjabhava bhUsuravarulu
Parama pAvanulu ghanulu shAshvatulu kamala bhava sukhamu sadAnubhavulu gAka

CaraNam 8

NI mEnu nAma vaibhavambulanu nI parAkrama dhairyamula shAnta mAnasamu nIvulanu
Vacana satyamunu, raghuvara nIyeDa sadbhaktiyu janincakanu durmatamulanu kalla
JEsinaTTi nImadi neringi santasambunanu guNa bhajanA-nanda kirtanamu jEyu vAr-

CaraNam 9

BhAgavata rAmAyaNa gItAdi shruti shAstra purAnamu marmamulanu shivAdi sanmatamula
GUDhamulan muppadi mukkOTi surAntarangamula bhAvamula nerigi bhava rAga layAdi
SaukhyamucE cirAyuvula galigi niravadhi sukhAtmulai tyAgarAptulaina vAr-

CaraNam 10

PrEma muppiri gonu vELa nAmamu dalacEvAru rAmabhaktuDaina tyAgarAjanutuni nija dAsulaina vAr-

Writers:-Tyaagaraaja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here