Rangapura vihara lyrics

0
306

Pallavi:
Rangapura Vihara Jaya Kodanda Raamaavataara Raghuvira Sri
Anupallavi:
Angaja Janaka Deva Brndavana Saarangendra Varada Ramanta
Ranga Shyamalaanga Vihanga Turanga Sadayapanga satsanga
Charanam:
Pankajaptakula Jalanidhi Soma Vara Pankaja Mukha Pattabhirama
Pankaja Jitakama Raghurama Vaamaanka Gata Sitavara Vesha
Shaanka Shayana Bhakta Santhosha Enaankaravinayana Mrudutara bhaasha Aka
Lanka Darpana Kapola Visesha MuniSankata Harana Govinda Venkata Ramana Mukunda
Sankarshana Mula Kanda Sankara Guruguhananda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here