Yamaha nagari lyrics Chuudaalani Vundi

0
283

సరిమామగారి సససనిదపసా

రిమదానిదాప సాసనిదప మదపమరి
యమహానగరి కలకత్తా పురి యమహానగరి కలకత్తా పురి
నమహో హుగిలీ హౌరా వారధి యమహానగరి కలకత్తా పురి
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది యమహానగరి కలకత్తా పురి
నమహో హుగిలీ హౌరా వారధి ..

నే తాజీ పుట్టినచోట, గీతాంజలి పూసిన చోట,

పాడనా తెలుగులో.. ఆ హంస పాడిన పాటే,
ఆనందుడు చూపిన బాట సాగనా ..
పదుగురు పరుగు తీసింది
పట్నం బ్రతుకుతో వెయ్యి
పందెం కడకు చేరాలి గమ్యం
కదలిపోరా ఒకరితో ఒకరికి ముఖ పరిచయములు దొరకని క్షణముల
బిజి బిజి బ్రతుకుల గజిబిజి ఉరుకుల పరుగులలో..

యమహానగరి కలకత్తా పురి
నమహో హుగిలీ హౌరా వారధి
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను మది
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను మది
యమహానగరి కలకత్తా పురి

 

బెంగాలీ కోకిల బాల, తెలుగింటి కోడలుపిల్ల మానిని సరోజిని

రోజంతా సూర్యుడి కింద రాత్రంతా రజినీగంధ సాగనీ
పదుగురు ప్రేమలే లేని లోకం, దేవతా మార్కు మైకం,
శరన్నవలాభిషేకం తెలుసుకోరా
కథలకు నెలవట
కళలకు కొలువట
తిథులకు సెలవట
అతిథుల గొడవట
కలకట నగరపు కిటకటలో ..

యమహానగరి కలకత్తా పురి

నమహో హుగిలీ హౌరా వారధి
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది యమహానగరి కలకత్తా పురి

వందేమాతర మే అన్న వంగ భూతలమే మిన్న జాతికే గీతిరా
మాతంగి కాళీ నిలయ చోరంగి రంగుల దునియా నీదిరా
వినుగురు సత్యజిత్రే సితార యస్ డి బర్మన్ కీ ధారా థెరీసా కీ కుమారా
కదలిరారా జనణమనముల స్వరపద వనముల హృదయపు లయలను
శ్రుతి పరిచిన ప్రియ శుకపిక ముఖ సుఖ రవళులతో

యమహానగారి కలకత్తా పూరి

నమహో హుగిలీ హౌరా వారధి
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
చిరుత్యాగరాజు నీ కృతినే పలికెను
మది యమహానగారి కలకత్తా పూరి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here